BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN
Hơn 1.000 căn hộ Hải Phát Land phân phối

MHD TRUNG VĂN - CHUNG CƯ

Chung cư

MHD TRUNG VĂN - KHÁCH SẠN

Căn hộ khách sạn

TMS HOMES WONDER WORLD

Biệt thự, Liền kề - Biệt thự, Shophouse

Chọn dự án
CH
CHÚ THÍCH
  • /1
01
105,5
02
106,5
03
136
04
123
05
135,9
06
135,9
07
105,5
08
106,5
05
Còn lại
4
06
Còn lại
7
07
Còn lại
8
08
Còn lại
5
10
Còn lại
1
11
Còn lại
3
12
Còn lại
1
12A
Còn lại
7
14
Còn lại
7
15
Còn lại
4
22
Còn lại
2
23
Còn lại
6
24
Còn lại
7
25
Còn lại
5
26
Còn lại
2
28
Còn lại
7
29
Còn lại
7
32
Còn lại
2
33
Còn lại
6
34
Còn lại
8
35
Còn lại
6
38
Còn lại
4
39
Còn lại
7
Click lên đầu trang