CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Chào mừng Quý khách đến với Hải Phát Land Online - https://online.haiphatland.com.vn, Sàn giao dịch về Bất động sản (“BĐS”) của Hải Phát Land. Hải Phát Land Online được thiết lập và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát.

Trước khi sử dụng trang Hải Phát Land Online hoặc tạo tài khoản tại Hải Phát Land Online, xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện giao dịch dưới đây, sau đây gọi là ("Điều khoản và Điều kiện"), trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch về BĐS nào trên Hải Phát Land Online, sau đây gọi là ("Sản Phẩm").

Xin lưu ý rằng khi Quý khách truy cập vào Website của chúng tôi, có nghĩa là Quý khách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều khoản và Điều kiện này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện này được đăng tải, nếu Quý khách tiếp tục sử dụng Website, có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

 1. Phạm vi áp dụng

  1. Điều khoản và Điều kiện sẽ được áp dụng cho Khách Hàng đặt cọc mua Sản Phẩm trên Hải Phát Land Online
  2. Khách Hàng tham gia giao dịch trên Hải Phát Land Online bao gồm:

   1. Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện các giao dịch trên Hải Phát Land Online. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có thêm giấy tờ theo quy định sau:

    1. Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu; Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
    2. Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
   2. Hoặc

   3. Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
   4. Hoặc

   5. Doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.
   6. Sau đây gọi chung là Khách Hàng.

 2. Tài khoản Hải Phát Land Online

  1. Khi đăng ký tài khoản, Quý khách phải đáp ứng các điều kiện nêu tại Mục 1.1. Quý khách có thể chọn tạo một tài khoản và cung cấp thông tin nhất định, bao gồm địa chỉ Email hợp lệ và mật khẩu. Quý khách sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên Website. Hơn nữa, Quý khách phải thông báo cho Hải Phát Land Online biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Khách Hàng không tuân thủ quy định, hướng dẫn của chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin của mình, Quý khách đồng ý cho chúng tôi liên hệ với Quý khách về mối quan tâm của Quý khách đối với chúng tôi hoặc qua Email, điện thoại hoặc thông qua bất kỳ thông tin liên hệ nào khác mà Quý khách đã chọn để cung cấp.
  2. Hải Phát Land Online bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở tài khoản hoặc các truy cập của Quý khách tới Website hoặc dịch vụ với bất kỳ lý do nào.
  3. Quý khách có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo đến Hải Phát Land Online qua Email/Hotline hỗ trợ 1900 2167. Bất kể việc xóa tài khoản như vậy, Quý khách vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa). Khi đó, theo điều khoản sử dụng, Quý khách phải liên hệ với Hải Phát Land Online sau khi hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Hải Phát Land Online không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào của Khách Hàng liên quan đến mục này.
 3. Giao dịch trên Hải Phát Land Online

  - Hải Phát Land Online có quyền hủy đơn hàng đã được xác nhận trong một số trường hợp sau đây:

  1. Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của Hải Phát Land Online.
  2. Khách hàng không đáp ứng điều kiện tham gia giao dịch và/hoặc cố tình cung cấp thông tin không chính xác trong quá trình thực hiện giao dịch.
  3. Vi phạm các quy định của Chính sách Khuyến mại.
  4. Khi Hải Phát Land Online không liên hệ được với Quý khách từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu thanh toán cọc.
  5. Lưu ý (*): Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản hải phát không có chính sách hoàn trả tiền cọc trong bất kỳ hình thức nào.
 4. Điều khoản chung

  1. Hải Phát Land Online bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang Hải Phát Land Online hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Hải Phát Land Online không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Hải Phát Land Online có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Website hoặc Dịch Vụ của Hải Phát Land Online mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.
  2. Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.
Click lên đầu trang