BID RESIDENCE

Mặt đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Chung cư 20A04

0
0
1,174 m2

Giá niêm yết

31.606 tỷ

Mua online ngay

BID RESIDENCE

Mặt đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Chung cư 23B01

0
0
1,115 m2

Giá niêm yết

3.114 tỷ

Mua online ngay

BID RESIDENCE

Mặt đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Chung cư 24A12

0
0
885 m2

Giá niêm yết

2.741 tỷ

Mua online ngay

BID RESIDENCE

Mặt đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Chung cư 24B01

0
0
784 m2

Giá niêm yết

2.452 tỷ

Mua online ngay

BID RESIDENCE

Mặt đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Chung cư 27A16

0
0
82 m2

Giá niêm yết

2.501 tỷ

Mua online ngay

BID RESIDENCE

Mặt đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Chung cư 28A02

0
0
651 m2

Giá niêm yết

20.143 tỷ

Mua online ngay

BID RESIDENCE

Mặt đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Chung cư 28B01

0
0
784 m2

Giá niêm yết

2.445 tỷ

Mua online ngay

BID RESIDENCE

Mặt đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Chung cư 29A06

0
0
876 m2

Giá niêm yết

2.718 tỷ

Mua online ngay
Click lên đầu trang