BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN
Hơn 1.000 căn hộ Hải Phát Land phân phối

MHD TRUNG VĂN - CHUNG CƯ

Chung cư

TMS HOMES WONDER WORLD

Biệt thự, Liền kề - Biệt thự, Shophouse

Mỹ Độ Vista City

Đất nền, Liền kề, Shophouse

Chọn dự án
The Island
CHÚ THÍCH
  • /3
01
200.8
02
200.8
03
200.8
04
200.8
05
145.9
06
145.9
07
145.9
08
200.8
09
145.9
10
200.8
11
145.9
12
145.9
13
145.9
14
200.8
15
200.8
16
200.8
17
175.5
18
145.9
19
200.8
20
145.9
NP1
Còn lại
8
NP2
Còn lại
13
NP3
Còn lại
10
NP4
Còn lại
16
NP5
Còn lại
10
NP6
Còn lại
9
NP10
Còn lại
23
NPTM1
Còn lại
16
NPTM2
Còn lại
5
NPTM8
Còn lại
36
NP11
Còn lại
3
Click lên đầu trang