BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN
Hơn 1.000 căn hộ Hải Phát Land phân phối

MHD TRUNG VĂN - CHUNG CƯ

Chung cư

MHD TRUNG VĂN - KHÁCH SẠN

Căn hộ khách sạn

TMS HOMES WONDER WORLD

Biệt thự, Liền kề - Biệt thự, Shophouse

Chọn dự án
The Island
Summer
CHÚ THÍCH
  • /3
01
0
02
0
03
0
04
0
05
145,9
06
0
07
145,9
08
0
09
145,9
10
0
11
145,9
12
0
13
145,9
14
0
15
0
16
0
17
175,5
18
145,9
19
0
20
145,9
NP1
Còn lại
8
NPTM2
Còn lại
5
NPTM8
Còn lại
36
NP4
Còn lại
16
NP10
Còn lại
23
NP2
Còn lại
14
NPTM1
Còn lại
16
NP11
Còn lại
3
NP5
Còn lại
10
NP6
Còn lại
9
NP3
Còn lại
10
Click lên đầu trang