BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN
Hơn 1.000 căn hộ Hải Phát Land phân phối

MHD TRUNG VĂN - CHUNG CƯ

Chung cư

MHD TRUNG VĂN - KHÁCH SẠN

Căn hộ khách sạn

TMS HOMES WONDER WORLD

Biệt thự, Liền kề - Biệt thự, Shophouse

Chọn dự án
Liền kề
Biệt thự
CHÚ THÍCH
  • /9
004
TN
300
005
TN
300
006
NA
300
01
ĐN
300
011
NA
300
012
TB
300
013
TB
300
014
TB
300
015
TB
300
018
NA
300
019
NA
300
02
ĐN
300
020
NA
300
021
NA
300
022
NA
300
023
NA
300
024
NA
300
025
NA
300
027
NA
300
028
NA
300
LK01
Còn lại
12
LK02
Còn lại
23
LK07
Còn lại
19
LK08
Còn lại
5
LK11
Còn lại
92
LK12
Còn lại
27
LK17
Còn lại
9
LK18
Còn lại
86
LK21
Còn lại
25
LK24
Còn lại
15
LK31
Còn lại
10
LK34
Còn lại
32
LK39
Còn lại
25
LK42
Còn lại
6
Click lên đầu trang