BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN
Hơn 1.000 căn hộ Hải Phát Land phân phối

MHD TRUNG VĂN - CHUNG CƯ

Chung cư

MHD TRUNG VĂN - KHÁCH SẠN

Căn hộ khách sạn

TMS HOMES WONDER WORLD

Biệt thự, Liền kề - Biệt thự, Shophouse

Chọn dự án
A
B
DL
CHÚ THÍCH
  • /1
01
2PN
ĐB
0
02
TN
0
03
TB
0
04
2 PN
0
05
2PN
ĐN
0
06
3PN
TN
143,1
07
TB
0
08
TN
0
09
0
10
TN
0
11
TN
0
12
ĐN
0
13
TB
0
14
TN
0
15
ĐN
0
16
ĐN
0
17
ĐB
0
18
ĐB
102,4
30B
Còn lại
1
39A
Còn lại
3
20A
Còn lại
1
23A
Còn lại
1
24A
Còn lại
12
27A
Còn lại
4
28A
Còn lại
9
29A
Còn lại
3
30A
Còn lại
8
32A
Còn lại
7
33A
Còn lại
3
35A
Còn lại
10
36A
Còn lại
7
40A
Còn lại
15
37A
Còn lại
5
41A
Còn lại
10
14
Còn lại
1
24
Còn lại
2
28
Còn lại
1
29
Còn lại
2
30
Còn lại
4
32
Còn lại
1
36
Còn lại
1
38A
Còn lại
6
31A
Còn lại
6
Click lên đầu trang