BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN
Hơn 1.000 căn hộ Hải Phát Land phân phối

MHD TRUNG VĂN - CHUNG CƯ

Chung cư

MHD TRUNG VĂN - KHÁCH SẠN

Căn hộ khách sạn

TMS HOMES WONDER WORLD

Biệt thự, Liền kề - Biệt thự, Shophouse

Chọn dự án
SH
CHÚ THÍCH
  • /1
01
123,1
02
123,1
03
NA
123,1
04
NA
123,1
05
NA
123,1
06
90
07
75
08
NA
90
10
NA
75
11
NA
75
12
NA
75
12A
0
14
NA
75
15
NA
132
16
NA
132
17
NA
166,3
2A
NA
75
SH11
Còn lại
5
SH12
Còn lại
1
SH14
Còn lại
0
SH15
Còn lại
2
SH16
Còn lại
4
SH17
Còn lại
0
SH18
Còn lại
0
SH19
Còn lại
1
Click lên đầu trang