Masteri Centre Point

Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình và Phường Long Thạnh Mỹ

Căn hộ A.0204

0
0
0 m2

Giá niêm yết

5.231 tỷ

Mua online ngay

Masteri Centre Point

Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình và Phường Long Thạnh Mỹ

Căn hộ A.0302

0
0
0 m2

Giá niêm yết

3.866 tỷ

Mua online ngay

Masteri Centre Point

Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình và Phường Long Thạnh Mỹ

Căn hộ A.0303

0
0
0 m2

Giá niêm yết

3.702 tỷ

Mua online ngay

Masteri Centre Point

Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình và Phường Long Thạnh Mỹ

Căn hộ A.0311

0
0
0 m2

Giá niêm yết

3.811 tỷ

Mua online ngay

Masteri Centre Point

Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình và Phường Long Thạnh Mỹ

Căn hộ A.0402

0
0
0 m2

Giá niêm yết

3.868 tỷ

Mua online ngay

Masteri Centre Point

Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình và Phường Long Thạnh Mỹ

Căn hộ A.0403

0
0
0 m2

Giá niêm yết

3.704 tỷ

Mua online ngay

Masteri Centre Point

Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình và Phường Long Thạnh Mỹ

Căn hộ A.0412

0
0
0 m2

Giá niêm yết

3.87 tỷ

Mua online ngay

Masteri Centre Point

Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình và Phường Long Thạnh Mỹ

Căn hộ A.0413

0
0
0 m2

Giá niêm yết

3.666 tỷ

Mua online ngay
Click lên đầu trang